کرم ترمیم کننده پوست

• ترمیم و تسریع فرآیند درمان زخم به کمک عصاره میموزا و چای سبز

• بازسازی و روشن کننده جای زخم به کمک موم زنبور عسل، روغن آرگان و کالاندولا

• ضد التهاب، رفع سلول‌های مرده و افزایش کلاژن سازی پوست به کمک عصاره پیاز

• کمک به درمان زخم ناشی از بیماری های التهابی پوست نظیر اگزما، درماتیت آتوپیک و درماتیت تماسی به کمک بیزابولول و کالاندولا

• آبرسان، جلوگیری از احساس خارش و کشیدگی در زخم به کمک هیالورونیک اسید و ویتامین E -B5

• رفع سوزش و قرمزی ناشی از سوختگی های سطحی، آفتاب سوختگی و سولاریوم به کمک زینک اکساید

• ایجاد پانسمان نامرئی بر روی زخم و ایجاد روند درمانی غیر تهاجمی

• ترمیم و التیام پوست پس از پیلینگ، ، میکرودرم ابرژن، PUVA تراپی، الکترولیز

• اپیلاسیون و اصلاح

• ترمیم بریدگی ها و زخم های سطحی ناشی از آبله مرغان ،ضایعات سینه در خانم‌های شیرده و جای بخیه

• جلوگیری از رشد باکتری ها و قارچ ها در پوست آسیب دیده

• مناسب پوست های حساس و آسیب دیده بزرگسالان و کودکان

• مناسب برای خانم ها و آقایان

• فاقد هیدروکینون، پارابن و سیلیکون

• حجم: 30 میلی لیتر

215,000 تومان

نحوه مصرف

مقـدار مناسـبی از کـرم ترمیـم کننـده را بـر روی پوسـت تمیـز
ناحیــه مــورد نظــر پخــش کنیــد و بــه آرامــی ماســاژ دهیــد تــا
کامـا جـذب گـردد در صـورت نیـاز از مرطوبکننـده مناسـب
و ضدآفتـاب اسـتفاده کنیـد.
ایــن عمــل را بــا توجــه بــه نیــاز هــر 4 ســاعت یکبــار تکــرار
کنیــد.

ترکیبات

پلـی اکریـل آمیـد و سـی13-14 ایزوپارفیـن و لـورت 7 ،عصـاره
میمــوزا، زینــک اکســاید، ســتئاریل الــکل، روغــن کاالنــدوال،
روغـن آرگان، مـوم زنبـور عسـل، فنوکسـی اتانـول، کاپریلیـل
گالیکـول، آب هیدروالیـز سـراتونیا سـیلیکوا سـید اکسـترکت،
زینــک پــی ســی ای، بوتیلــن گالیکــول، آکــوا، لــورت3 ،
هیدروکسـی اتیـل سـلولز، اسـتیل دی پپتایـد 1 سـتیل اسـتر،
دکســپانتول، بیزابولــول، ویتامیــن ای، عصــاره پیــاز، عصــاره
آلوئـه وراء، عصـاره چـای سـبز، هیالورنیـک اسـیدف اسـانس
مجـاز آرایشـی و بهداشـتی، دی سـدیم ا.د.ت.ا آب دیونیـزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه