کرم آبرسان مناسب پوست خشک و معمولی

⦁ آبرسانی عمیق وسریع ، حفظ کلاژن و الاستین پوست به کمک هیالورونیک اسید

⦁ کاهش التهاب، قرمزی و بازسازی پوست خشک و آسیب دیده با استفاده از کره دانه گل کاملینا و گیاه اینکا اینچی

⦁ بازسازی و جلوگیری از احساس کشیدگی و خشکی پوست به کمک پروتئین هیدرولیز شده ابریشم

⦁ ضدالتهاب ،آبرسان و جلوگیری از تخریب کلاژن پوست صورت به کمک روغن ماکادمیا

⦁ تغذیه مناسب و محافظت از پوست در برابر رادیکال های آزاد وآلودگی های محیطی به کمک روغن گیاه اینکا اینچی و کره دانه گل کاملینا

⦁ نرم کننده، افزایش لطافت و انعطاف پوست به کمک روغن هسته انگور

⦁ حاوی روغن هسته انگور سرشار از آنتی اکسیدان رزوراترول، ویتامینC,E و امگا6

⦁ جلوگیری از پیری زودرس،کاهش خشکی پوست های کدر و خسته

⦁ آبرسانی به لایه های سطحی و عمقی، حفظ طولانی مدت رطوبت پوست

⦁ دارای بافت سبک، جذب سریع و رایحه ملایم

⦁ کاهش حساسیت های پوستی مثل اگزما، سوزش، خارش و قرمزی

⦁ بسیار مناسب برای زیر ساز آرایش

⦁ ضد قارچ و باکتری

⦁ فاقد مواد مضر سیلیکون و پارابن

165,000 تومان

نحوه مصرف

بــه میــزان کافــی از کــرم را بــر روی پوســت صــورت پخــش
کنیــد وماســاژ مالیــم دهیــد تــا بــه خوبــی جــذب گــردد.
در طـول شـبانه روز در صـورت احسـاس خشـکی و کشـیدگی
پوسـت کـرم را تمدیـد کنیـد.

ترکیبات

آب دیونیـزه، هیالورونیـک اسـید، هیدروژنیتـد پلی ایزوبوتن،
هیدروژنیتــد پلــی دســن، گلیســرول مونــو اســتئارات،
اکتیــو روغنــی گیــاه اینــکا اینچــی، پروتئیــن هیدرولیــز شــده
ابریشــم، روغــن ماکادمیــا، کاملینــا باتــر، روغــن هســته
انگـور، هیدروکسـی اتیـل آکریـات، سـدیم اکریـل دی متیـل
تــارات کوپلیمــر، کاپریلیــک کاپریــک تــری گلیســیرید، روغــن
جوجوبـا، فنوکسـی اتانـول، اتیـل هگزیـل گلیسـیرین، پلـی
اکریــل آمیــد، ســی 13-14 ،ایزوپارافیــن و لــورت7 ،-اســانس
مجــاز آرایشــی و بهداشــتی، ا د ت ا.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه