میسلار واتر مناسب پوست خشک و معمولی 250میلی‌لیتر

پاک کننده مالیم آرایش صورت، چشم و لب با استفاده از تکنولوژی میسالر واتر
آبرسان، التیام بخش و شاداب کننده پوست به کمک عصاره گل رز و آلوئه ورا
دارای pH سازگار با پوست
مناسب استفاده روزانه
مناسب پوستهای خشک، معمولی و حساس
مناسب خانمها و آقایان
فاقد پارابن، الکل و عطر
بدون نیاز به آبکشی

حجم محصول: 250 میلی‌لیتر

هشدارها:

در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

 

118,000 تومان

نحوه مصرف

بــه میــزان کافــی ازمحلــول را روی پــد یــا پنبــه ریختــه و بــه
آرامـی آرایـش و سـایر آلودگیهـای محیطـی را از روی پوسـت
خـود پـاک کنیـد.

ترکیبات

آب دیونیــزه، گليســيرين، پروپیلــن گاليكــول، متیــل
گلوسـت20 ،سـدیم لوریـل سـارکوزینات، سـدیم کوکـو آمفـو
اسـتات، لوریـل گلوکوزایـد، سـدیم متیـل کوکوئیـل تائـورات،
سـی 12-13 آلکیـل الکتـات، دی سـدیم کوکوئیـل گلوتامـات،
فنوکســی اتانــول و اتیــل هگزیــل گلیســیرین، عصــاره آلوئــه
ورا، عصــاره گل رز دانمارکــی، پلــی ســوربات 20 ،ادتــا. رنــگ
مجــاز آرایشــی بهداشــتی 14720 C

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه