فوم شست و شوی صورت مناسب پوست چرب و مستعد آکنه

⦁ افزایش شفافیت، نرمی و لطافت پوست به کمک عصاره گریپ فروت سرشار از ویتامین C

⦁ کاهش آکنه و کنترل ترشح چربی پوست به کمک عصاره نارون کوهی و روغن درخت چای

⦁ کاهش منافذ باز، پاکسازی پوست از چربی، آلودگی وسلول های مرده به کمک سالیسیلیک اسید

⦁ آبرسان ، کاهش التهاب و قرمزی به کمک سدیم لاکتات

⦁ حفظ رطوبت و چربی طبیعی پوست با حذف سولفات

⦁ پا ک کننده چربی اضافی و آلودگی های محیطی از روی پوست

⦁ شستشو ملایم بدون ایجاد خشکی و احساس کشیدگی در پوست

⦁ کنترل چربی و پیشگیری از بروز آکنه

⦁ مناسب برای پوست حساس دور چشم

⦁ مناسب برای شستشو آرایش و استفاده روزانه

⦁ دارایpH سازگار با پوست صورت

⦁ مناسب برای خانم ها و آقایان

⦁ فاقد سولفات، پارابن و مواد صابونی

150,000 تومان

نحوه مصرف

بـه میـزان کافـی از فـوم را بـر روی پوسـت خیـس و مرطـوب
صـورت پخـش کنیـد، چنـد ثانیـه بـا نـوک انگشـتان بـه آرامـی
ماسـاژ دهیـد، سـپس آبکشـی نماییـد.
بــرای آبرســانی موثــر پــس از اســتفاده از فــوم شستشــوی
صــورت از کــرم آبرســان اســتفاده گــردد.
در ایــن فــوم بــرای حفــظ رطوبــت و چربــی طبیعــی پوســت
ســولفات حــذف شــده اســت.

ترکیبات

كوكاميدوپروپیــل بتائيــن، گليســيرين، ســديم
کوکوآمفواسـتات، پروپیلــن گليكــول، ســديم كلرايـد، ســدیم
الکتات،عصــاره نــارون کوهــی، عصــاره گریــپ فــروت،
سالیسـیلیک اسـید، دی اسـتئارات ی ای جـی-150 ،نیاسـین
آمیــد، اســانس مجــاز آرایشــی و بهداشــتی، متیــل کلــرو
ایزوایزوتیازولینــون و متیــل ایزوتیازولینــون، روغــن درخــت
چــای، آب ديونيــزه

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه