شامپو ضد شوره

⦁ کنترل چربی، ضد شوره و ضد قارچ

⦁ کنترل و درمان شوره چرب بدون ایجاد ریزش مو به کمک پیروکتون اولامین
⦁ کاهش علائم شوره و ترمیم پوست سر به کمک سالیسیلیک اسید، گیاه مورد و آلانتوئین
⦁ کنترل موثر چربی و جلوگیری از ریزش مو به کمک عصاره های گیاه پرسیاوشان و مورد
⦁ ضد قارچ و باکتری، کاهش التهاب و خارش پوست سر به کمک آلانتوئین و ریشه گیاه بابا آدم
⦁ ایجاد حس خنکی و شادابی در پوست سر به کمک منتول
⦁ کنترل و درمان شوره و خارش ناشی از آن
⦁ تاثیر طولانی و مفید در درمان پسوریازیس
⦁ نرم کننده و حالت دهنده موی سر بدون ایجاد ریزش
⦁ پاکسازی پوست سر از سلول های مرده
⦁ رفع خارش، قرمزی و التهاب پوست سر
⦁ جلوگیری از رشد باکتری ها و قارچ های مولد شوره سر
⦁ حاوی اسید سالیسیلیک جهت تقویت خواص درمانی شامپو
⦁ جلوگیری از هرگونه بروز قارچ در سر، پس از شنا در استخرهای عمومی
⦁ آنتی باکتریال، ضد قارچ و باکتری
⦁ مناسب شستشو روزانه
⦁ مناسب خانم ها و آقایان
⦁ فاقد پارابن، الکل و سیلیکون

170,000 تومان

نحوه مصرف

بـه میـزان کافـی از شـامپو را بـر روی کـف سـر و سـاقه موهـا
پخــش کنیــد و چنــد دقیقــه بــا نــوک انگشــتان بــه آرامــی
ماســاژ دهیــد، ســپس آبکشــی نماییــد.

ترکیبات

آب دیونیــزه، ســدیم لــورت ســولفات، کوکامیــد پروپیــل
بتائیــن، کوکامیــد دی اتانــول آمیــن، سالیســیلیک اســید،
دســیل گلوکوزیــد، عصــاره ریشــه گیــاه بابــاآدم، عصــاره پــر
سیاوشــان، عصــاره مــورد، پــی ای جــی -120 متیــل گلوکــز
دی اولئـات، منتـول، پیروکتـون اوالمیـن، پلـی کواترنیـوم-7 ،
آالنتوئیـن، پلـی سـوربات20 ،متیـل ایـزو تیازولینـون و متیـل
کلروایزوتیازولینــون، اســانس مجــاز آرایشــی و بهداشــتی.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه