سرم روشن کننده ویتامین C

788,000 تومان

روشن کننده و افزایش شفافیت پوست به کمک مشتقات پایدار ویتامین C
کاهش لکهای تیره و کمک به یکنواخت شدن رنگ پوست به کمک ویتامین C و عصاره میوه کامو کامو
جوان ساز،کاهش چروک و عالئم پیری پوست به کمک پالمیتوئیل تری پپتید-1 و عصاره توت سفید
آبرسان و کاهش هایپرپیگمنتاسیون پوست به کمک مشتقات پایدار ویتامین C و آلفا آربوتین
نرم کننـده، تحریـک سـنتز کالژن و کمـک بـه حفـظ کالژن و االسـتین پوسـت بـا مشـتقات پایـدار ویتامیـن C
و هیالورونیـک اسـید
محافظت از پوست در برابر نورهای آبی ساطع شده از تجهیزات الکترونیکی به کمک گلیسریل اسکوربات
کاهش تیرگی و عالئم پیری زودرس پوست
تقویت پوست با افزایش تولید کالژن و االستین
جوانساز و آبرسان
دارای بافت سبک، جذب سریع
فاقد پارابن، سیلیکون، رنگ و عطر
مناسب انواع پوست
مناسب خانمها و آقایان

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه