اسپری نرم کننده موهای وز و گره خورده

⦁ بازکننده گره، کاهش وز و موخوره مو به کمک روغن جوجوبا و ویتامین B5

⦁ نرم کننده وآبرسان،کاهش خشکی و شکنندگی مو به کمک عصاره آلوئه ورا و پروتئین جوانه گندم

⦁ بازسازی و ترمیم ساقه آسیب دیده مو و ایجاد درخشندگی و حالت ابریشمی مو در به کمک پروتئین هیدرولیز شده ابریشم

⦁ کمک به حفظ رنگ و رطوبت طبیعی مو با حذف سولفات

⦁ جلوگیری از آسیب های حرارتی شسوار و اتو بر روی مو

⦁ رطوبت رسانی موثر به ساقه مو، افزایش شانه پذیری و ماندگاری رنگ مو

⦁ مناسب برای مو های خشک، فر و مجعد، آسیب دیده، کراتینه، اکستنشن شده و رنگ شده

⦁ بدون ایجاد چربی وسنگینی بر روی مو

⦁ مناسب برای خانم ها و آقایان

⦁ بدون مواد مضر سولفات، سیلیکون، پروپلین گلیکول، پارابن و نمک.

⦁ مکمل بسیار مناسب برای شامپو کراتین و اکستنشن وچه

هشدارها:

در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

150,000 تومان

نحوه مصرف

قبـل از براشـینگ، بـر روی موهـای مرطـوب اسـپری کـرده و بـا
سشـوار خشـک کنید.
بـرای کاهـش وز، بـر روی سـاقه موهـا اسـپری کنیـد و سـپس
موهـا را اتـو یـا شـانه کنیـد.
بـرای بـاز کـردن گـره، بـر روی گـره موهـا اسـپری کنیـد و بعـد
از چنـد دقیقـه موهـا را بـه آرامـی شـانه کنیـد.
بدون نیاز به آبکشی، از تماس با کف سر خودداری گردد.

ترکیبات

ســتئاریل الــکل، النولیــن، بیزوکــس، پروتئیــن هیدرولیــز
شـده ابریشـم، پروتئیـن هیدرولیـز شـده جوانـه گنـدم، روغـن
جوجوبــا، گلیســیرین، دکســپانتنول، عصــاره بــرگ آلوئــهورا،
اســانس مجــاز آرایشــی و بهداشــتی، ســتریمونیوم کلرایــد،
بهنتریمونیــوم کلرایــد، مخلــوط متیــل ایــزو تیازولینــون و
متیــل کلروایزوتیازولینــون، اســید ســیتریک، آب دیونیــزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه