مسئولیت اجتماعی

New Project (1)

امروز خطر گرمایش جهانی و تغییرات آب وهوایی بزرگترین مشکل بشریت است که اول از همه جنگلها و زمین را نشانه گرفته ، از آنجایی که زندگی از زمین و گیاهان سرچشمه میگرد و طبیعت نیز اصلی ترین تامین کننده ی ما است برند وچه مسئولیت اجتماعی خود را در راستای کمک به حفظ محیط زیست و طبیعت قرارداده و در این راه اهداف و برنامه های مشخصی را دارد .

۱- همکاری گسترده و حمایت از NGO ها و سازمان های حامی  محیط زیست 

۲- کاشت درخت و جنگل کاری در نواحی کوهپایه ای و جنگل های هیرکانی البرز و زاگرس و مراقبت از آنها توسط سازمان های معتبر 

۳- حمایت از گونه های گیاهی در خطر انقراض در فلات ایران 

۴- کاهش کربن تولید شده غیر مستقیم در تولید و بسته بندی محصولات و درنهایت به صفر رساندن آن ، بطوری که برای تولید محصولات وچه ، هیچ کربنی تولید نشده باشد یا آن را جبران کرده باشد

۵- اخذ گواهی حامیان اقتصاد سبز 

۶- عدم استفاده از تست های حیوانی و حتی عدم استفاده از مواد اولیه که در آن تست حیوانی شده باشد 

۷-  حداکثر استفاده از مواد گیاهی و ارگانیک و حداقل استفاده از مواد شیمیایی 

۸- کاهش حداکثری مصرف کاغذ و پلاستیک  ، عدم چاپ تبلیغات کاغذی و بروشور ، استفاده از محتوای دیجیتال ، عدم استفاده ازکیسه های پلاستیکی و کاغذی و استفاده از کیسه های پارچه ای و کنفی ، پرینت کمتر کاغذ و استفاده از ارشیو مجازی 

۹- استفاده از کمپین های فرهنگ سازی در حفظ محیط زیست ، جمع اوری زباله ها از طبیعت و تشویق به نهال کاری با استفاده از جایزه و تخفیف 

۱۰ – برگزاری ایونت ها و جشنواره ها با هدف کمک به حفظ محیط زیست و اختصاص دادن در آمد حاصل از آن

flat-design-autumnal-background-with-kid-running_52683-43405